لحن داودی

بصیرت-شیراز

تاریخ  16  128 شعر شاعر
1396/07/10 - دانلود افسوس بسی گناه کردیم ** عمری به هوس تباه کردیم مناجات
1396-07-09   دانلود نوحه خوانی محرم 1439  
1396-07-08 - دانلود مرثیه خوانی محرم 1439  
1396-07-07 - دانلود مرثیه خوانی محرم 1439  
96-07-05 - دانلود نوحه خوانی ماه محرم 1439  
96-03-20 دانلود دانلود اسرارالعشق - اسدالله ایزد گشسب- ساقیا زان باده الهامیم  
96-03-18 دانلود دانلود نیاز تجلی ترجمه دعای ابوحمزه ثمالی  
96-03-14 دانلود دانلود نیاز تجلی ترجمه دعای ابوحمزه ثمالی  
96-03-11 دانلود دانلود خدایا! تورا به واسطه خودت شناختم  
96-03-07 دانلود دانلود خدایا مرا به غضب خود گرفتار مکن و به سقط خویش  
96-03-04 دانلود دانلود ما ز بالاییم و بالا می رویم**ما ز دریاییم و دریا می رویم  
  دانلود دانلود کاروان حرم ال عبا به اسیری رود از کربلا  
  دانلود دانلود بیا عمه یک سری بزنیم برعلی اصغر توی گهواره  
  دانلود دانلود یاس می گوید حسین احساس می گویدحسین  
  دانلود دانلود من حسینم همه مصباح هدایم  
94-07-26 دانلود دانلود به ره طلب هرانکس ستم جفا نبیند  
93-08-22 دانلود دانلود می خوام امشو تا سحر گریه کنم  
93-02-22 دانلود دانلود من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی  
93-02-22 دانلود دانلود از عين علي عيون ما بينا شد