لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
مقصودلو-گلستان

تاریخ 24 128    
95-10-16 دانلود دانلود دوشم آن دلبر غمخوار ببالین آمد**شاد و خندان بگشاد دل غمگین آمد فیض کاشانی
95-10-9 دانلود دانلود دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را**دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا حافظ
95-10-02 دانلود دانلود دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را**دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا حافظ
95-06-18 دانلود دانلود گر کشی و گر بخشی هر چه میکنی خوبست**کشتن از تو میزیبد بخشش از تو محبوبست فیض کاشانی
95-06-13 دانلود دانلود خدایا از بدم بگذر ببخشا جرم و عصیانم - مبین در کردهٔ زشتم به بین در نور ایمانم فیض کاشانی
95-06-11 دانلود دانلود روزگاریست که سودای بتان دین من است**غم این کار نشاط دل غمگین من است حافظ
95-06-01 دانلود دانلود الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها *** که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها حافظ
95-05-29 دانلود دانلود مستانه برا گوشه چشمی سوی ما کن - دردی بسر درد نه و نام دوا کن حافظ
95-05-28 دانلود دانلود هزار جهد بکردم که یار من باشی**مرادبخش دل بی‌قرار من باشی حافظ
95-05-21 دانلود دانلود بشارت کز لب ساقی دگر می صاف می‌آید**صفای سینه داده بر سر انصاف می‌آید فیض کاشانی
95-08-27 دانلود دانلود خودنمایی کن که طاقت طاق شد * جان، تجلی تو را مشتاق شد عمان سامانی
95-08-23 دانلود دانلود پس ز جان بر خواهر استقبال کرد * تا رخش بوسد، الف را دال کرد عمان سامانی
95-08-20 دانلود دانلود سری اندر گوش هر یک، باز گفت * باز گفت این راز را باید نهفت عمان سامانی
95-08-16 دانلود دانلود عارفى گوید شبى از روی حال * داشتم با زعفر از غيرت سؤال عمان سامانی
95-07-15 دانلود دانلود مطرب ای مجموعه فصل الخطاب***باغ وحدت را لب لعل تو آب عمان سامانی
95-07-08 دانلود دانلود ای خدا، ای خدا، ای خدایم * بنده عاصی بی نوایم مناجات جناب آقای حائری
95-04-24 دانلود دانلود مستانه برا گوشه چشمی سوی ما کن**دردی بسر درد نه و نام دوا کن فیض کاشانی
95-03-13 دانلود دانلود خدایا از بدم بگذر ببخشا جرم و عصیانم***مبین در کرده زشتم به بین در نور ایمانم فیض کاشانی
95-03-13 دانلود دانلود خدایا از بدم بگذر ببخشا جرم و عصیانم***مبین در کرده زشتم به بین در نور ایمانم فیض کاشانی
95-03-06 دانلود دانلود به جان پیر خرابات و حق صحبت او***که نیست در سر من جز هوای خدمت او حافظ
95-02-30 دانلود دانلود شب همه شب زاری بر در پروردگار***روز چو شد یاری خسته دلان فکار فیض کاشانی
95-02-23 دانلود دانلود مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم***طایر قدسم و از دام جهان برخیزم حافظ
95-02-16 دانلود دانلود مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد***نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد حافظ
95-02-09 دانلود دانلود ای که دانی سرّ ما را مو بمو**شمه احوال ما با ما بگو فیض کاشانی
95-02-06 دانلود دانلود عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت**که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت حافظ
95-02-02 دانلود دانلود ولادت حضرت علی (ع) - 13 رجب 1437 مناجات
94-11-29 دانلود دانلود نمی‌بینم در این میدان یکی مرد***زنانند این سبک عقلان بیدرد فیض کاشانی
94-11-22 دانلود دانلود در عشق دوست ای دل شیدا چگونه‌ای***ای قطره کشاکش دریا چگونه‌ای فیض کاشانی
94-11-15 دانلود دانلود خوش آنکه هستی من بر باد رفته باشد***سرتا بپای خویشم از یاد رفته باشد فیض کاشانی
94-11-08 دانلود دانلود رسید از دوست پیغامی که مستانرا نظر کردم *** شدم من مست پیغامش ز خود بیخود سفر کردم فیض کاشانی
94-11-01 دانلود دانلود خاهم که خاک راه شوم زیر پای تو *** تا ذره ذره‌ام همه گیرد هوای تو فیض کاشانی
94-10-24 دانلود دانلود هی نیاری بر زبان جز حرف حق***نیست لایق زان دهان جز حرف حق فیض کاشانی
94-10-13 دانلود دانلود بالابلند عشوه گر نقش باز من***کوتاه کرد قصه زهد دراز من حافظ
94-10-10 دانلود دانلود خوشا آنان که ترک کام کردند***به کام عار ننک از نام کردند فیض کاشانی
94-10-05 دانلود دانلود الله تویی وز دلم آگاه تویی***درمانده منم دلیل هر راه تویی ابوسعید ابوالخیر
94-09-26 دانلود دانلود بکجا روم زدستت بچه سان رهم زشستت***همه جا رسیده شستت همه را گرفته دستت فیض کاشانی
94-09-19 دانلود دانلود باز ساقی گفت تا چند انتظار***ای حریف لاابالی سر برآر عمان سامانی
94-09-08 دانلود دانلود قابل اسرار دید آن سینه را***مستعد جلوه، آن آیینه را عمان سامانی
94-09-01 دانلود دانلود باز دارم راحت و رنجی به هم***متحد عنوانی از شادی و غم عمان سامانی
94-08-24 دانلود دانلود باز دل را نوبت بیماری است**ای پرستاران زمان یاری است عمان سامانی
94-08-21 دانلود دانلود پس زجان بر خواهر استقبال کرد**تا رخش بوسد الف را دال کرد عمان سامانی
94-08-17 دانلود دانلود خواهرش بر سینه بر سر زنان**رفت تا گیرد برادر را عنان عمان سامانی
94-08-14 دانلود دانلود ساقی ای قربان چشم مست تو**چند چشم میکشان بر دست تو عمان سامانی
94-07-16 دانلود دانلود سحرم دولت بیدار به بالین آمد***گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد حافظ
94-07-02 دانلود دانلود حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت***آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت حافظ
94-06-26 دانلود دانلود دایم ز ولایت علی برخواهم گفت***چون روح قدس نادعلی خواهم گفت شمس تبریزی
94-06-26 دانلود دانلود سر ارادت ما و آستان حضرت دوست***که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست حافظ
94-05-29 دانلود دانلود دلا برخیز و پائی بر بساط خود نمائی زن***برندی سر برار آتش درین زهد دریائی زن فیض کاشانی
94-05-25 دانلود دانلود ساقی ار باده از این دست به جام اندازد***عارفان را همه در شرب مدام اندازد حافظ
94-04-21 دانلود دانلود به تو آورده ام روی توجه - مرا باشد به دل حاجات انبوه نیاز تجلی-دعای ابوحمزه ثمالی
94-04-18 دانلود دانلود صغیر و بنده ام یا سیدی من - که خود پروردیم جان و دل و تن نیاز تجلی-دعای ابوحمزه ثمالی
94-04-18 دانلود دانلود خداوندا ز هر غم کن خلاصم - به یاد خویش بخشا اختصاصم نیاز تجلی-دعای ابوحمزه ثمالی
94-04-15 دانلود دانلود کسی جز تو نمی باشد پناهم - بجز تو نیست دیگر دادخواهم نیاز تجلی-دعای ابوحمزه ثمالی
94-04-15 دانلود دانلود به تحقیق ای خدا من دانم و خود - به نفس خویشتن بد کردم و بد نیاز تجلی-دعای ابوحمزه ثمالی
94-04-07 دانلود دانلود درود خویش را با بهترین حال - فزون بفرست بر پیغمبر و ال نیاز تجلی-دعای ابوحمزه ثمالی
94-04-04 دانلود دانلود الهی، سیدی، بنده گنهکار - به درگاه تو آورده فرو بار نیاز تجلی-دعای ابوحمزه ثمالی
94-04-01 دانلود دانلود ای خدا، ای خدا، ای خدایم - بنده عاصی بی نوایم نیاز تجلی-دعای ابوحمزه ثمالی