لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
مشهدی-اراک
تاریخ 24 128
1395/08/02 دانلود دانلود با دوست باش گر همه آفاق دشمنند**کو مرهمست اگر دگران نیش می‌زنند سعدی
1395/05/17 دانلود دانلود کسی که روی تو دیدست حال من داند**که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند سعدی
1395/04/24 دانلود دانلود چه دعا گویمت ای سایه میمون همای**یارب این سایه بسی بر سر اسلام بپای سعدی
1395/03/16 دانلود دانلود عاشق و معشوق را راهی بود از دل بدل**امشبم این نکته روشن گشت از آنشمع چگل فیض کاشانی
1395/02/25 دانلود دانلود من بی‌مایه که باشم که خریدار تو باشم**حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم سعدی
1395/02/03 دانلود دانلود من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم**کسی دگر نتوانم که بر تو بگزینم سعدی
1395/01/29 دانلود دانلود برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم**تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم سعدی
1395/01/22 دانلود دانلود به حسن دلبر من هیچ در نمی‌باید***جز این دقیقه که با دوستان نمی‌پاید سعدی
1395/01/20 دانلود دانلود ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم***بجز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بینم سعدی
1395/01/15 دانلود دانلود آن که مرا آرزوست دیر میسر شود***وین چه مرا در سرست عمر در این سر شود سعدی
1395/01/05 دانلود دانلود ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم**بجز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بینم سعدی
1394/10/27 دانلود دانلود گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان***هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس سعدی
1394/10/13 دانلود دانلود درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند***جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند سعدی
1394/10/06 دانلود دانلود خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست***راحت جان و شفای دل بیمار آن جاست سعدی
1394/08/24 دانلود دانلود هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود***هر که مجموع نشستست پریشان نرود سعدی
1394/08/22 دانلود دانلود مرا راحت از زندگی دوش بود***که آن ماه رویم در آغوش بود سعدی
1394/08/03 دانلود دانلود ساقیا می ده که ما دردی کش میخانه‌ایم***با خرابات آشناییم از خرد بیگانه‌ایم سعدی
1394/07/23 دانلود دانلود هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش***من بی‌کار گرفتار هوای دل خویش سعدی
1394/07/09 دانلود دانلود آن که نقشی دیگرش جایی مصور می‌شود***نقش او در چشم ما هر روز خوشتر می‌شود سعدی
1394/06/08 دانلود دانلود باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش **بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش حافظ
1394/05/30 دانلود دانلود در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود**تا ابد جام مرادش همدم جانی بود حافظ
94-05-25 دانلود دانلود کسی که روی تو دیدست حال من داند *** که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند سعدی