لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
نظری - شهرکرد
تاریخ 128 شعر شاعر
96/07/07 دانلود این شنیدستم که مستی رو سیاه ** نیمه شب دید شیخی را براه روضه خوانی و سینه زنی
 محرم 1439
96/05/12 دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم ** به دریا بنگرم دریا ته وینم باباطاهر » دوبیتی‌ها
96/05/05 دانلود ای امید جان، عنایت از عراقی وامگیر ** چاره ساز آن را که از تو نیستش یک دم گزیر عراقی » غزلیات
95-07-15 دانلود زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست**کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست سعدی