لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود

فلاحتی
تاریخ 24  128    
95-02-31 دانلود دانلود جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه***بی یاد تو هر جا که نشستم توبه سعدی
95-02-24 دانلود دانلود بگذشت و نگه نکرد با من***در پای کشان، ز کبر دامن سعدی
95-02-30 دانلود دانلود ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را***یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را سعدی
  دانلود دانلود روضه خانی شب ٢١ ماه مبارک رمضان  
  دانلود دانلود روضه خانی شب ١٩ ماه مبارک رمضان  
95-02-02 دانلود دانلود آب حیات منست خاک سر کوی دوست***گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست سعدی
95-01-16 دانلود دانلود خلاف دوستی کردن به ترک دوستان گفتن***نبایستی نمود این روی و دیگربار بنهفتن سعدی
94-06-27 دانلود دانلود من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول***مرا از آن چه که خدمت قبول یا نه قبول سعدی
94-06-22 دانلود دانلود مرا تو جان عزیزی و یار محترمی ***به هر چه حکم کنی بر وجود من حکمی سعدی
94-06-20 دانلود دانلود ای فغان از هی هی و هیهای دل***سوخت جانم ز آتش سودای دل فیض کاشانی
94-04-14 دانلود دانلود مناجات شب احیا 19 ماه رمضان  
93-10-14 دانلود دانلود ما ز یاران چشم یاری داشتیم  
93-10-12 دانلود دانلود گدای عشقم و سلطان عالم
93-02-21 دانلود دانلود حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم  
92-10-20 دانلود دانلود شور عشقي گر که دلرا بر سر کار آورد  
92-09-15 دانلود دانلود خوشتر از دوران عشق ایام نیست  
92-02-05 دانلود دانلود دل به دلبر گر دهی دلبر شوی  
91-12-28 دانلود دانلود اولین سالگرد جناب آقای حائری  
91-05-29 دانلود دانلود تو به آرام دل خویش رسیدی سعدی  
91-01-17 دانلود دانلود هفتم جناب آقای حائری رحمت الله علیه  
91-01-14 دانلود دانلود سوم جناب آقای حائری رحمت الله علیه  
90-08-22 دانلود دانلود    
90-08-20 دانلود دانلود    
90-04-31 دانلود دانلود    
88-10-24 دانلود دانلود    
88-07-17 دانلود دانلود    
فلاحتی4 دانلود دانلود    
فلاحتی3 دانلود دانلود    
فلاحتی2 دانلود دانلود    
فلاحتی1 دانلود دانلود