لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
فولادی
تاریخ 24 128
96-01-24 دانلود دانلود صلاح از ما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم***به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم حافظ
96-01-17 دانلود دانلود درآ که در دل خسته توان درآید باز***بیا که در تن مرده روان درآید باز حافظ
96-01-06 دانلود دانلود بهر جا راه گم کردم بر آوردم ز کویت سر***بهر دلبر که دادم دل تو بودی حسن آن دلبر فیض کاشانی
95-12-12 دانلود دانلود دو زلفانت بود تار ربابم***چه میخواهی از این حال خرابم باباطاهر
95-12-01 دانلود دانلود ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی***از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی حافظ
95-11-28 دانلود دانلود گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس***زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس حافظ
95-11-24 دانلود دانلود وصال او ز عمر جاودان به***خداوندا مرا آن ده که آن به حافظ
95-10-16 دانلود دانلود من آئین جدائی را نمیدانم نمیدانم***من او، او من دو تائی را نمیدانم نمیدانم فیض کاشانی
95-09-18 دانلود دانلود دل و جان منزل جانانه کردم***می توحید در پیمانه کردم فیض کاشانی
95-09-11 دانلود دانلود بی‌دل و جان بسر شود بی‌تو بسر نمی‌شود***بی دو جهان بسر شود بی‌تو بسر نمی‌شود فیض کاشانی
95-08-21 دانلود دانلود باز دل از دست من سرتافته***بوی پیراهان یوسف یافته اسرارالعشق
95-08-16 دانلود دانلود خدایا از بدم بگذر ببخشا جرم و عصیانم***مبین در کردهٔ زشتم به بین در نور ایمانم فیض کاشانی
95-08-06 دانلود دانلود فدای دوست نکردیم جان و دل صد حیف***ز اختیاز نرستیم ز آب و گل صد حیف فیض کاشانی
95-07-29 دانلود دانلود ای بجهان نهان چو جان روشنی جهان توئی***از همه دیدها نهان در همه جا عیان توئی فیض کاشانی
95-07-04 دانلود دانلود دل از من برد و روی از من نهان کرد***خدا را با که این بازی توان کرد حافظ
95-07-02 دانلود دانلود دلم رمیده شد و غافلم من درویش***که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش حافظ
95-06-25 دانلود دانلود صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم***تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم حافظ
95-06-21 دانلود دانلود دو زلفانت گرم تار ربابم***چه میخواهی ازین حال خرابم باباطاهر
95-06-14 دانلود دانلود یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود***رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود حافظ
95-05-31 دانلود دانلود شراب عشقم اندر کام جان شد***ز جانم چشمه حکمت روان شد فیض کاشانی
95-05-24 دانلود دانلود خوش است خلوت اگر یار یار من باشد***نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد حافظ
95-04-31 دانلود دانلود چشم بر هر چه گشادیم رخ خوب تو دیدیم***گوش بر هر چه نهادیم حدیث تو شنیدیم فیض کاشانی
95-04-17 دانلود دانلود اگر بدیم و گر نیک خاکسار توایم***فتاده بر ره تو خاک رهگذار توایم فیض کاشانی
95-02-30 دانلود دانلود مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم***طایر قدسم و از دام جهان برخیزم حافظ
95-03-16 دانلود دانلود ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر***زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر حافظ
94-12-21 دانلود دانلود در دل تویی در جان تویی ای مونس دیرینه ام***در سینه ی بریان تویی ای مونس دیرینه ام  
94-11-22 دانلود دانلود ما ز یاران چشم یاری داشتیم***خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم حافظ
94-11-18 دانلود دانلود ای بجهان نهان چو جان روشنی جهان توئی**از همه دیدها نهان در همه جا عیان توئی فیض کاشانی
94-11-16 دانلود دانلود بی عشق دوست هیچکس اندر زمانه نیست**کو آن دلی که تیر غمش را نشانه نیست اشعار حضرت آقای
 رضا علیشاه
94-11-15 دانلود دانلود باز دلم یاد جمالش نمود**آرزوی قرب و وصالش نمود اشعار حضرت آقای
 رضا علیشاه
94-11-15 دانلود دانلود چه میشود که مقیم در جناب تو باشم***سگ جناب تو باشم رقیب باب تو باشم فیض کاشانی
94-11-11 دانلود دانلود باز شدم مست و برفتم ز دست**پای زدم یکسره بر هرچه هست اشعار حضرت آقای
 رضا علیشاه
94-11-09 دانلود دانلود زدم بر دامن مهرش شبی دست تولایی**گرفتم دامنش گفتم که ای سلطان بخشایی اشعار حضرت آقای
 رضا علیشاه
94-11-08 دانلود دانلود در سرم عشق تو غوفا دارد***عشق تو قصد سر ما دارد فیض کاشانی
94-10-27 دانلود دانلود باز دلم میل خرابات کرد**پشت ز سجاده و طامات کرد اشعار حضرت آقای
 رضا علیشاه
94-10-25 دانلود دانلود باز زده فرقت یارم شرر**گشته ام از دوری او خون جگر اشعار حضرت آقای
 رضا علیشاه
94-10-24 دانلود دانلود دل و دین و عقل و هوشم همه را بر آب دادی***ز کدام باده ساقی به من خراب دادی فیض کاشانی
94-10-17 دانلود دانلود دل برد از من ترک قباپوش***بسته کمر من در خیل هندوش فیض کاشانی
94-10-04 دانلود دانلود باز شدم غرقه دریای عشق**جرعه کش باده ز صهبای عشق اشعار حضرت آقای
 رضا علیشاه
94-10-04 دانلود دانلود ماهرویا، رخ ز من پنهان مکن***چشم من از هجر خود گریان مکن عراقی
94-10-03 دانلود دانلود ای خدا این وصل را هجران مکن***سرخوشان عشق را نالان مکن فیض کاشانی
94-08-21 دانلود دانلود دلبرا درد مرا درمان تو باش***عاشقانرا سر توئی سامان تو مباش فیض کاشانی
94-09-08 دانلود دانلود میدمد هر دم خیالت روحی اندر قالبم***روز میگردد ز خودرشید دلفروزت شبم
94-06-18 دانلود دانلود شاهدان گر جلوه بر ایمان کنند *** کفر و ایمان هر دو را یکسان کنند
94-01-14 دانلود دانلود ياد باد آنکه اثر در دل شيدا ميکرد
93-07-06 دانلود دانلود ما سپر انداختیم گر تو کمان می‌کشی
93-06-21 دانلود دانلود گر وصل خواهد دلبرم من بیخ هجران بشکنم
93-01-01 دانلود دانلود دلا چون واقف اسرار گشتی
92-08-15 دانلود دانلود خوش درددلی دارم درمان به چه کار آید
92-06-15 دانلود دانلود شب تار است روز من بیا خورشید تابانم
92-03-24 دانلود دانلود ماخراباتیان جان بازیم
92-01-30 دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل
92-01-14 دانلود دانلود اگر بدیم و گر نیک خاکسار توایم
92-01-12 دانلود دانلود می برد دل را هوا دستم تو گیر
92-01-01 دانلود دانلود عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد
91-07-21 دانلود دانلود ماهرویا، رخ ز من پنهان مکن
نگارا، وقت آن آمد که یکدم ز آن من باشی
خوشا دردی!که درمانش تو باشی
91-04-16 دانلود دانلود ایجان و ای جانان من رحمی بکن بر جان من
91-04-16 دانلود دانلود عاشقان از لب خوبان می مستانه زدند
91-04-02 دانلود دانلود مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
90-09-20 دانلود دانلود ای خدا این درد را درمان مکن
90-08-15 دانلود دانلود من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
90-08-13 دانلود دانلود آمد خیالش دوشم در آغوش
90-07-21 دانلود دانلود مژده که جان آمد جان دو جهان آمد
91-07-10 دانلود دانلود دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد؟
90-06-20 دانلود دانلود زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
90-06-17 دانلود دانلود يــا رب به خـــدايي خداييـــت وانگه به كمــال كبريايـت
90-06-13 دانلود دانلود مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
90-05-20 دانلود دانلود در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد
90-04-26 دانلود دانلود مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
90-04-19 دانلود دانلود مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
88-05-22 دانلود دانلود  
88-04-26 دانلود دانلود  
فولادی7 دانلود دانلود  
فولادی6 دانلود دانلود  
فولادی5 دانلود دانلود  
فولادی4 دانلود دانلود  
فولادی3 دانلود دانلود  
فولادی2 دانلود دانلود  
فولادی1 دانلود دانلود