لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود


جلالی -ششده فارس
تاریخ 16 128 شعر شاعر
1395/12/29 - دانلود ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را ** یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را سعدی » غزلیات
1395/12/27 - دانلود نیست چو من واپسی در همه واپسان ** چو نیست من بیکسی در همه بیکسان فیض کاشانی » غزلیات
1395/12/26 - دانلود سروی چو تو می‌باید تا باغ بیاراید ** ور در همه باغستان سروی نبود شاید سعدی » غزلیات
1395/12/20 - دانلود ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم ** به جز رویت نمی‌خواهم که روی هیچ کس بینم سعدی » غزلیات
1395/12/19 - دانلود بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید ** روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید سعدی » غزلیات
1395/12/13 - دانلود خداوندی چنین بخشنده داریم ** که با چندین گنه امیدواریم سعدی » غزلیات
1395/12/06 - دانلود الهی ز عصیان مرا پاک کن ** در اعمال شایسته چالاک کن فیض کاشانی » غزلیات
1395-11-1 دانلود دانلود یارب به صدق سینهٔ پیران راستگوی**یارب به آب دیدهٔ مردان آشنا سعدی
1395-10-30 دانلود دانلود آن دوست که من دارم وان یار که من دانم**شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم سعدی
1395-10-26 دانلود دانلود هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد**وین طبع که من دارم با عقل نیامیزد سعدی
1395-10-24 دانلود دانلود بار الها راستان را در حریمت بار ده**جان آگاهی کرامت کن دل بیدار ده سعدی
1395-10-23 دانلود دانلود من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی**یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی سعدی
1395-10-21 دانلود دانلود خوش می‌روی به تنها تن‌ها فدای جانت**مدهوش می‌گذاری یاران مهربانت سعدی
1395-10-20 دانلود دانلود یارب به نسل طاهر اولاد فاطمه**یارب به خون پاک شهیدان کربلا سعدی
1395-10-19 دانلود دانلود زنده کدام است بر هوشیار**آن که بمیرد به سر کوی یار سعدی
1395-10-17 دانلود دانلود بده پیمانه سرشار امشب**مرا بستان زمن ای یار امشب فیض کاشانی
1395-10-05 دانلود دانلود ای باد بامدادی خوش می‌روی به شادی**پیوند روح کردی پیغام دوست دادی سعدی
1395-10-03 دانلود دانلود طرفی نبستم زینجهان استغفرالله العظیم**خسبیدم و شد کاروان استغفرالله العظیم فیض کاشانی
1395-10-03 دانلود دانلود الا یا ایها الساقی بده جامی که مخمورم**مگر می وارهارند جان از این غمهای پر زورم فیض کاشانی
1395-10-02 دانلود دانلود کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی**یک نفس از درون من خیمه به در نمی‌زنی سعدی
1395-09-26 دانلود دانلود تن بی جانم و جانم توئی تو**سراپا کفر و ایمانم توئی تو فیض کاشانی
1395-09-25 دانلود دانلود شب دراز به امید صبح بیدارم**مگر که بوی تو آرد نسیم اسحارم سعدی
1395-09-21 دانلود دانلود یک نگاه از تو و در باختن جان از من**یک اشارت ز تو و بردن فرمان از من فیض کاشانی
1395-09-18 دانلود دانلود مشتاق توام با همه جوری و جفایی**محبوب منی با همه جرمی و خطایی سعدی
1395-09-12 دانلود دانلود ای دوای درد بی‌درمان من**مرهم داغ دل بریان من فیض کاشانی
1395-09-11 دانلود دانلود بخت بازآید از آن در که یکی چون تو درآید**روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید سعدی
1395-09-07 دانلود دانلود هر گه که بر من آن بت عیار بگذرد**صد کاروان عالم اسرار بگذرد سعدی
1395-09-05 دانلود دانلود خداوندی چنین بخشنده داریم**که با چندین گنه امیدواریم سعدی
1395-09-04 دانلود دانلود آن بر سر گنج است که چون نقطه به کنجی**بنشیند و سرگشته چو پرگار نباشد سعدی
1395-08-30 دانلود دانلود بر آنم گر تو بازآیی که در پایت کنم جانی**و زین کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی سعدی
1395-08-27 دانلود دانلود کدام چاره سگالم که با تو درگیرد**کجا روم که دل من دل از تو برگیرد سعدی
1395-08-27 دانلود دانلود انصاف نبود آن رخ دلبند نهان کرد**زیرا که نه روییست کز او صبر توان کرد سعدی
1395-08-20 دانلود دانلود ای باد بامدادی خوش می‌روی به شادی**پیوند روح کردی پیغام دوست دادی سعدی
1395-08-13 دانلود دانلود گر درون سوخته‌ای با تو برآرد نفسی**چه تفاوت کند اندر شکرستان مگسی سعدی
1395-08-06 دانلود دانلود بر در تو من رو بخاک عجز ناله میکنم کای اله من**جرم کرده‌ام ظلم کرده‌ام پرده بپوش بر گناه من فیض کاشانی
1395-07-30 دانلود دانلود کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم**بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم سعدی
1395-07-30 دانلود دانلود بیا بیا بسرم تا بپات جان بدهم**جمال خود بنما تا ز خویشتن بروم فیض کاشانی
1395-07-16 - دانلود نوحه خوانی ماه محرم 1438 نوحه
1395-07-15 - دانلود نوحه خوانی ماه محرم 1438 نوحه
1395-07-14 - دانلود نوحه خوانی ماه محرم 1438 نوحه
1395-07-13 - دانلود نوحه خوانی ماه محرم 1438 نوحه
1395-07-01 دانلود دانلود که برگذشت که بوی عبیر می‌آید**که می‌رود که چنین دلپذیر می‌آید سعدی
1395-06-25 دانلود دانلود هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود**هر که مجموع نشستست پریشان نرود سعدی
1395-06-21 دانلود دانلود دردا که درین راه بسی رنج کشیدیم**بس راه بریدیم و بمنزل نرسیدیم فیض کاشانی
1395-06-11 دانلود دانلود شوخی مکن ای یار که صاحب نظرانند**بیگانه و خویش از پس و پیشت نگرانند سعدی
1395-05-22 دانلود دانلود آن سرو که گویند به بالای تو ماند**هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند سعدی
1395-05-21 دانلود دانلود خراباتست و خم در جوش و ساقی مست و ما بی خود**سر از دستار نشناسیم و می از جام و نیک از بد شاه نعمت‌الله ولی
1395-03-13 دانلود دانلود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست**یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست سعدی
  دانلود دانلود ای کشته راه خدا حسینم حسینم حسینم نوحه محرم
  دانلود دانلود عارفی گوید شبی از روی حال***داشتم با زعفر از غیرت جدال نوحه محرم
  دانلود دانلود اين دل تنگم عقده‌ ها دارد*** گوئيا ميل كربلا دارد نوحه محرم
95-06-17 دانلود دانلود عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود**مجنون از آستانه لیلی کجا رود سعدی
95-05-07 دانلود دانلود نظر خدای بینان طلب هوا نباشد**سفر نیازمندان قدم خطا نباشد سعدی
95-04-31 دانلود دانلود ما را ز خیال تو چه پروای شراب است**خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است حافظ
95-04-27 دانلود دانلود زان گه که بر آن صورت خوبم نظر افتاد***از صورت بی طاقتیم پرده برافتاد سعدی
95-04-25 دانلود دانلود زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست**پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست حافظ
95-04-24 دانلود دانلود اگر ذوق صفا داری طلب کن خدمت رندان***و گر خواهی حضوری خوش در آ در خلوت رندان شاه نعمت‌الله ولی
95-04-24 دانلود دانلود بیا که نوبت صلحست و دوستی و عنایت***به شرط آن که نگوییم از آن چه رفت حکایت سعدی
95-03-14 دانلود دانلود چاره‌ها رفت ز دست دل بیچاره من**تو بیا چارهٔ من شو که توئی چاره من فیض کاشانی
95-03-06 دانلود دانلود به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست**عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست سعدی
95-03-03 دانلود دانلود صبح می‌خندد و من گریه کنان از غم دوست***ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست سعدی
95-03-02 دانلود دانلود سفر دراز نباشد به پای طالب دوست**که زنده ابدست آدمی که کشته اوست سعدی
95-02-23 دانلود دانلود پای سرو بوستانی در گلست**سرو ما را پای معنی در دلست سعدی
95-02-19 دانلود دانلود چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست**طعم دهانت از شکر ناب خوشترست سعدی
95-02-17 دانلود دانلود تویی آغاز، تویی معبود و مولا**بدانم کاش این مطلب  که آیا دعای کمیل
95-02-16 دانلود دانلود باز از قلبم جنون سر میزند**دلبرم نک حلقه بر در میزند اسرارالعشق
95-02-10 دانلود دانلود رخ برافروزی دل من شعله اخگر شود**وربپوشانی زمن این هر دوخاکستر شود فیض کاشانی
95-02-09 دانلود دانلود سالها شد که به جان طالب جانان خودم**درد دل می طلبم در پی درمان خودم حافظ
95-01-27 دانلود دانلود ساقیا برخیز و درده جام را***خاک بر سر کن غم ایام را حافظ
95-01-20 دانلود دانلود خدایا آن گناهانم ببخشا که درد رده های عصمتم را**خدایا آن گناهانم ببخشا که نغمت ها فرود آرد ز بالا دعای کمیل
95-01-13 دانلود دانلود هر جمالی که بر افروخت خریدار شدیم***هر که مهرش دل ما برد گرفتار شدیم فیض کاشانی
95-01-12 دانلود دانلود دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را***دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا حافظ
95-01-06 دانلود دانلود گر دل بعشق من دهی بهر تو دلداری کنم**ور تن بحکم من نهی جان ترا یاری کنم فیض کاشانی
94-12-13 دانلود دانلود گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید**گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید حافظ
94-10-24 دانلود دانلود همه عمر بر ره تو رخ خود بخاک سودم***بکمینگه وصالت همه انتظار بودم سعدی
94-10-18 دانلود دانلود دل نماندست که گوی خم چوگان تو نیست***خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست سعدی
94-10-17 دانلود دانلود ای از فروغ طلعتت تابی فتاده در جهان***وی از نهیب هیبتت درملک جان زلزالها فیض کاشانی
94-10-13 دانلود دانلود خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز***پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز حافظ
94-07-01 دانلود دانلود می‌روم وز سر حسرت به قفا می‌نگرم***خبر از پای ندارم که زمین می‌سپرم سعدی
94-07-01 دانلود دانلود شب تار است روز من بیا خورشید تابانم***روان سوز است سوز من بیا ای راحت جانم فیض کاشانی
94-06-01 دانلود دانلود دولت جان پرورست صحبت آمیزگار***خلوت بی مدعی سفره بی انتظار سعدی
94-05-22 دانلود دانلود لب برلبم نه ساقیا تا جان فشانم مست مست***این باقی جان گوبرو آن جان باقی هست هست فیض کاشانی
94-05-15 دانلود دانلود ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن***محتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم حافظ
94-05-12 دانلود دانلود عاشقان از لب خوبان می مستانه زدند *** بنظر زلف دلاویز بتان شانه زدند فیض کاشانی
94-05-06 دانلود دانلود سرم سودای سودائی ندارد *** دلم پروای پروائی ندارد فیض کاشانی
94-05-02 دانلود دانلود بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش *** وین سوخته را محرم اسرار نهان باش حافظ
94-05-02 دانلود دانلود بهر جا راه گم کردم بر آوردم ز کویت سر *** بهر دلبر که دادم دل تو بودی حسن آن دلبر فیض کاشانی
94-03 دانلود دانلود ای مرهم ریش و مونس جانم
94-02-10 دانلود دانلود ز اندازه بیرون تشنه‌ام، ساقی بیار آن آب را  
94 دانلود دانلود ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم  
94 دانلود دانلود ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار  
93-08-30 دانلود دانلود چه با من میکند یاران ببینید آن نگار من  
93-01-03 دانلود دانلود ز دستم بر نمی‌خیزد که یک دم بی تو بنشینم  
90 دانلود دانلود تا کی ای جان اثر وصل تو نتوان دیدن  
89 دانلود دانلود ما غرقه آبیم و چنین تشنه ، عجیب است  
89 دانلود دانلود عشقم فزون کن عقلم جنون کن