لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
کریمی- بندرعباس
تاریخ 24 128
96-05-19 دانلود دانلود بود بدتر ز هر زهري مزيدن**سرانگشت پشيماني گزيدن فیض
96-05-18 دانلود دانلود نگاهی کن که شیدای تو گردم**خرابم کن که ماوای تو گردم فیض
95-08-12 دانلود دانلود ای آتش آتش نشان این خانه را ویرانه کن مناجات
95-07-12 دانلود دانلود دوش مرا این سروش زغیب آمد بگوش**كه خیز ای بی خبر چرا نشستی خموش کشکول محقق
95-07-10 دانلود دانلود ای نور چشم من سخنی هست گوش کن**چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن حافظ
95-06-12 دانلود دانلود خدایا رو به درگاه تو آرم**که تو مولایی و پروردگارم مناجات
95-06-08 دانلود دانلود هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز**ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز حافظ
95-06-06 دانلود دانلود شب خیز که عاشقان به شب راز کنند**گرد در و بام دوست پرواز کنند ابوسعید ابوالخیر
95-06-05 دانلود دانلود درد دل آمد که درمانت منم**سوز جان آمد که جانانت منم شاه نعمت الله ولی
95-06-01 دانلود دانلود بالابلند عشوه گر نقش باز من**کوتاه کرد قصه زهد دراز من حافظ
95-06-04 دانلود دانلود در نظر نقش خیال تو نگارم دایم**غیر از این کار دگر کار ندارم دایم شاه نعمت الله ولی
95-05-31 دانلود دانلود الهی ز عصیان مرا پاک کن**در اعمال شایسته چالاک کن جذبیه
95-05-28 دانلود دانلود بحمدالله که من امروز از بند بلا جستم**به دام عشق افتادم ز دست عقل وارستم شاه نعمت الله ولی
95-05-24 دانلود دانلود بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد**باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد حافظ
95-05-21 دانلود دانلود ای عزیز وقت ای پیر زمان***نور بخش قلب جمله سالکان اسرارالعشق
95-04-24 دانلود دانلود بالابلند عشوه گر نقش باز من**کوتاه کرد قصه زهد دراز من ابوسعید ابوالخیر
95-04-18 دانلود دانلود شب خیز که عاشقان به شب راز کنند**گرد در و بام دوست پرواز کنند ابوسعید ابوالخیر
95-04-17 دانلود دانلود آمد بت میخانه تا خانه برد ما را**بنمود بهار نو تا تازه کند ما را دیوان شمس
95-05-15 دانلود دانلود الهی زار و رنجورم**ضعیف و عاجز و کورم اسرارالعشق
95-02-17 دانلود دانلود ای عزیز وقت ای پیر زمان***نور بخش قلب جمله سالکان اسرارالعشق
95-02-03 دانلود دانلود جوزا سحر نهاد حمایل برابرم**یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم حافظ
95-01-29 دانلود دانلود در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع**شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع حافظ
94-10-18 دانلود دانلود شب خیز که عاشقان به شب راز کنند**گرد در و بام دوست پرواز کنند ابوسعید ابوالخیر
94-09-19 دانلود دانلود چون به موسی داد حق تورات را**دید نور طور و هم میقات را اسرارالعشق
94-09-15 دانلود دانلود یا رب سببی ساز که یارم به سلامت***بازآید و برهاندم از بند ملامت حافظ
94-08-14 دانلود دانلود چون به موسی داد حق تورات را**دید نور طور و هم میقات را اسرارالعشق
94-06-15 دانلود دانلود روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم***در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم حافظ
91-10-21 دانلود دانلود دلی، که آتش عشق تواش بسوزد پاک
91-07-07 دانلود دانلود صبا وقت سحر گویی ز کوی یار می‌آید