لحن داودی چنان محبوب بود       لیك بر محروم بانگ چوب بود

کاویانی
96-08-11   دانلود اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم***قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم حافظ
96-05-05 دانلود دانلود نه هر که چهره برافروخت دلبری داند**نه هر که آینه سازد سکندری داند حافظ
96-02-07 دانلود دانلود ما که خجلت زده از جرم و گناه آمده‌ایم**بر در رحمت مولا به پناه آمده‌ایم حافظ
96-01-27 دانلود دانلود من و انکار شراب این چه حکایت باشد**غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد حافظ
95-07-15 دانلود دانلود ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوست***می خورم باده که این باده و پیمانه از اوست فواد کرمانی
95-05-03 دانلود دانلود سیر نمی‌شوم ز تو نیست جز این گناه من***سیر مشو ز رحمتم ای دو جهان پناه من شمس تبریزی
95-03-02 دانلود دانلود دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو***که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو شمس تبریزی
95-01-26 دانلود دانلود یار بما نکرد صبر و شکیب را وداع***ناله ما اثر نکرد صبر و شکیب را وداع فیض کاشانی
95-01-22 دانلود دانلود چه گوهری تو که کس را به کف بهای تو نیست***جهان چه دارد در کف که آن عطای تو نیست شمس تبریزی
94-09-22 دانلود دانلود خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار***خوی من کی خوش شود بی‌روی خوبت ای نگار شمس تبریزی
94-08-27 دانلود دانلود ملولان همه رفتند در خانه ببندید***بر آن عقل ملولانه همه جمع بخندید شمس تبریزی
94-08-07 دانلود دانلود ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند***سوختگان غمت ، با غم دل خرمند فؤاد کرمانی
94-08-03 دانلود دانلود ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند***سوختگان غمت ، با غم دل خرمند فؤاد کرمانی
94-08-02 دانلود دانلود روز عاشورا همه اهل حلب***باب انطاکیه اندر تا به شب مثنوی
94-07-30 دانلود دانلود بشنو از مجنون مکرر قصه ای***تا بری شاید ز معنی حصه ای فؤاد کرمانی
94-07-23 دانلود دانلود اول نظر ار چه سرسری بود***سرمایه و اصل دلبری بود شمس تبریزی
94-07-05 دانلود دانلود روان شد اشک یاقوتی ز راه دیدگان اینک***ز عشق بی‌نشان آمد نشان بی‌نشان اینک شمس تبریزی
94-01-16 دانلود دانلود ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد  
93-12-28 دانلود دانلود دلم رمیده شد و غافلم من درویش  
93-12-14 دانلود دانلود بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست  
93-12-03 دانلود دانلود بیا ای نور چشم ما و خوش بنشین به جای خویش  
93-11-26 دانلود دانلود هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست  
93-11-23 دانلود دانلود با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا  
93-11-19 دانلود دانلود من طربم طرب منم زهره زند نوای من  
93-10-25 دانلود دانلود
منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم
 
93-08-18 دانلود دانلود
بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود
 
93-04-05 دانلود دانلود
عشق خواهد کین سخن بیرون بود-مثنوی
 
93-02-25 دانلود دانلود
خوب میشد گر به کوی دوست راهی داشتم
 
92-12-15 دانلود دانلود
یار با ما بی‌وفایی می‌کند
 
92-10-12 دانلود دانلود
کسی کو چشم دل بیدار دارد
 
92-10-05 دانلود دانلود
صوفی ار باده به اندازه خورد، نوشش باد
 
92-09-24 دانلود دانلود
بیگانه را خبر بود از حال ما؟ محال
 
92-09-07 دانلود دانلود
سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد
 
92-09-03 دانلود دانلود
بینش اهل حقیقت چو حقیقت بین است
 
92-08-26 دانلود دانلود
زنده در هر دو جهان نيست بجز کشته ي دوست
 
92-08-25 دانلود دانلود
یاد باد آنکه اثر در دل شیدا میکرد
 
92-08-17 دانلود دانلود
فواد کرمانی-گر بود روز حسیبم دیدن رویت حسین
 
92-08-15 دانلود دانلود
اسرارالعشق
 
92-08-10 دانلود دانلود
یاد باد آنکه اثر در دل شیدا میکرد
 
92-07-28 دانلود دانلود
لطف ساقي بسي کرم فرمود
 
92-06-17 دانلود دانلود
اسرارالعشق
 
92-06-07 دانلود دانلود
فارغیم از ملک عالم فارغیم
 
92-05-03 دانلود دانلود
اسرارالعشق

 
92-04-20 دانلود دانلود
اسرارالعشق

 
92-04-14 دانلود دانلود
هر که باشد بنده او در جهان سلطان شود
 
91-12-10 دانلود دانلود
اگر ذوق خوشي خواهي حريفي کن دمي با دل
 
91-09-19 دانلود دانلود
اسرارالعشق

 
91-09-05 دانلود دانلود
بینش اهل حقیقت چو حقیقت بین است
 
91-09-02 دانلود دانلود
زنده‌ي جاويد كيست كشته‌ي شمشير دوست

 
91-08-25 دانلود دانلود
عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود
 
91-04-25 دانلود دانلود اسرارالعشق-سوی در یوسف به سرعت شد روان  
91-04-22 دانلود دانلود ما که خجلت زده از جرم و گناه آمده ایم
 
91-04-08 دانلود دانلود بیا ای نور چشم ما و خوش بنشین به جای خویش
 
91-03-25 دانلود دانلود بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم-حافظ
 
91-03-25 دانلود دانلود سعدی-اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم  
91-03-11 دانلود دانلود اسرارالعشق  
91-02-15 دانلود دانلود بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد-حافظ  
91-01-18 دانلود دانلود حافظ-باباطاهر  
91-01-18 دانلود دانلود حافظ-باباطاهر  
91-01-18 دانلود دانلود حافظ-باباطاهر  
90-11-28 دانلود دانلود باباطاهر  
90-11-28 دانلود دانلود اسرارالعشق  
90-11-02 دانلود دانلود فواد کرمانی  
90-10-25 دانلود دانلود -حافظ  
90-10-25- دانلود دانلود فیض  
90-10-22 دانلود دانلود    
90-10-16 دانلود دانلود    
90-10-09 دانلود دانلود    
90-10-08- دانلود دانلود حافظ  
90-09-24- دانلود دانلود سعدی  
90-09-24- دانلود دانلود حافظ  
90-09-12- دانلود دانلود عمان سامانی  
عمان سامانی دانلود دانلود    
عمان سامانی دانلود دانلود    
عمان سامانی دانلود دانلود    
89-09-12 دانلود دانلود    
88-12-07 دانلود دانلود    
88-09-13 دانلود دانلود    
88-04-07 دانلود دانلود    
88-03-07 دانلود دانلود    
88-03-03 دانلود دانلود    
کاویانی4 دانلود دانلود    
کاویانی3 دانلود دانلود    
کاویانی2 دانلود دانلود    
کاویانی1 دانلود دانلود