لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
خشکدامن
تاریخ 24 128
96-02-14 دانلود دانلود شنیدم که مستی ز تاب نبید***به مقصورء مسجدی در دوید سعدی
95-12-26 دانلود دانلود تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من***همچو چراغ می جهد نور دل از دهان من دیوان شمس
95-12-05 دانلود دانلود ما که خجلت زده از جرم و گناه آمده‌ایم***بر در رحمت مولا به پناه آمده‌ایم مناجات
95-10-18 دانلود دانلود ای فضل تو در انفس و آفاق حکم*** ما غرق گناهیم ز سر تا به قدم مناجات
95-10-16 دانلود دانلود پادشاها جرم ما را در گذار***ما گنه کاریم و تو آمرزگار عطار » پند نامه
95-09-04 دانلود دانلود من واله جمال فروزان یک کسم***آشفته دو زلف پریشان یک کسم فیض کاشانی
95-08-27 دانلود دانلود بنام آنک ملکش بی زوالست***بوصفش نطق صاحب عقل لالست عطار » الهی نامه
95-08-21 دانلود دانلود شنیدم که مستی ز تاب نبید***به مقصوره مسجدی در دوید سعدی
95-08-20 دانلود دانلود شب تار است روز من بیا خورشید تابانم***روان سوز است سوز من بیا ای راحت جانم فیض کاشانی
95-08-02 دانلود دانلود پادشاها جرم ما را در گذار***ما گنه کاریم و تو آمرزگار پندنامه عطار
95-06-28 دانلود دانلود هر باده که از حضرت الله دهند***بی منت ساقی به سحرگاه دهند شاه نعمت‌الله ولی
95-06-21 دانلود دانلود دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو***که هر بندی که بربندی بدرانم به جان تو دیوان شمس
95-05-28 دانلود دانلود گر کشی و گر بخشی هر چه میکنی خوبست***کشتن از تو میزیبد بخشش از تو محبوبست فیض کاشانی
95-05-10 دانلود دانلود یک شبی مجنون به صد عجز و نیاز**با خدای خویشتن می کرد راز مناجات
95-04-27 دانلود دانلود ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط**وی چشم راه روان اهدنا الصراط فیض کاشانی
95-04-24 دانلود دانلود من تاب فراق تو ندارم**نقش تو بسینه می‌نگارم فیض کاشانی
95-02-23 دانلود دانلود ماه غلام رخ زیبای تو***سر و کمر بسته بالای تو سلمان ساوجی
95-02-19 دانلود دانلود آمد سحری ندا ز میخانه ما***کای رند خراباتی دیوانه ما فروغی بسطامی
94-12-15 دانلود دانلود صد بار بگفتم به غلامان درت***تا آینه دیگر نگذارند برت سعدی
94-11-25 دانلود دانلود ای خدا ای خدا ای خدایم***بنده عاصی بی نوایم مناجات
94-11-11 دانلود دانلود اگر چون خاک پامالم کنی، خاک درت گردم***وگر چون گرد بر بادم دهی، گرد سرت گردم مناجات
94-10-13 دانلود دانلود مناجات  
94-10-04 دانلود دانلود مناجات  
94-10-01 دانلود دانلود مناجات  
94-09-13 دانلود دانلود مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت
94-09-04 دانلود دانلود چه کم گردد خدایا از خدائیت
92-01-15 دانلود دانلود به مناسبت سالگرد وفات جناب آقای حایری
91-08-26 دانلود دانلود مناجات
90-04-31 دانلود دانلود  
89-05-11 دانلود دانلود  
89-03-02-2 دانلود دانلود  
89-03-02-1 دانلود دانلود  
89-02-10 دانلود دانلود  
89-01-24 دانلود دانلود  
89-01-04 دانلود دانلود  
90-01-03 دانلود دانلود  
89-01-02 دانلود دانلود  
89-01-01 دانلود دانلود  
88-05-15 دانلود دانلود  
88-04-05 دانلود دانلود  
دانشگار 3 دانلود دانلود  
دانشگار 2 دانلود دانلود  
دانشگار 1 دانلود دانلود