لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
مرتضوی-ششده
تاریخ 24       128  غزلیات شاعر
1395-12-21 - دانلود دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ** ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد سعدی » غزلیات
1395-12-05 - دانلود بندگانه گفتم ای سلطان گدای خود ببین ** سر بنه بر درگه ما سر از آنجا برمدار شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات
1395-11-17 - دانلود   غم عشقت بحلاوت خورم و دلشادم** این عبادت بارادت کنم و آزادم فیض کاشانی » غزلیات
1395-11-14 - دانلود قطب عالم روح اعظم یافتم ** روح اعظم قطب عالم یافتم شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات
1395-11-07 - دانلود خیال روی تو دائم به خواب میبینم ** مدام لعل لبت در شراب می بینم شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات
95-08-27 دانلود دانلود ما مرشد عشاق خرابات جهانیم**ساقی سراپرده میخانه جانیم فیض کاشانی
95-07-29 دانلود دانلود با دلم گلزار می‌گوید سخن**از زبان یار می‌گوید سخن فیض کاشانی
95-05-07 دانلود دانلود به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود**که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود حافظ