لحن داودی چنان محبوب بود                    لیك بر محروم بانگ چوب بود
نعمت الهی
تاریخ 24 128   شاعر
96-04-16 دانلود دانلود ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم***زان روی که حیرانم من خانه نمی‌دانم مولوی-دیوان شمس
96-04-16 دانلود دانلود امروز سرمست آمدم مناجات
95-12-10 دانلود دانلود یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا***یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا مولوی-دیوان شمس
95-08-14 دانلود دانلود ما سلطنت فقر به عالم نفروشیم***یک جام شرابی به دو صد جم نفروشیم شاه نعمت‌الله ولی
95-06-30 دانلود دانلود به مناسبت عید غدیر مناجات
95-06-12 دانلود دانلود از برکات حسن تو جذب مراد میکنم**یاد خدای آیدم چون ز تو یاد میکنم فیض کاشانی
95-05-08 دانلود دانلود آن دلبر من آمد بر من***زنده شد از او بام و در من مولوی-دیوان شمس
95-04-18 دانلود دانلود نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید***و گر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید سعدی
95-04-18 دانلود دانلود هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد***یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد سعدی
95-04-18 دانلود دانلود به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور***قل هو الله احد چشم بد از روی تو دور سعدی
95-04-16 دانلود دانلود کار ندارم جز این کارگه و کارم اوست***لاف زنم لاف لاف چونک خریدارم اوست مولوی-دیوان شمس
95-03-02 دانلود دانلود یا ابا صالح مددی مولا *** یا ابا صالح مددی مولا مناجات
95-02-02 دانلود دانلود تا صورت  پیوند  جهان  بود   علی   بود ***     تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود مناجات
95-01-12 دانلود دانلود اتفاقم به سر کوی کسی افتاده‌ست***که در آن کوی چو من کشته بسی افتاده‌ست سعدی
95-01-02 دانلود دانلود مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد***زمین سرسبز و خرم شد زمان لاله زار آمد مولوی-دیوان شمس
94-12-20 دانلود دانلود به فلک می‌رسد از روی چو خورشید تو نور***قل هو الله احد چشم بد از روی تو دور سعدی
94-11-30 دانلود دانلود خوش آنکه بعشق تو گرفتار بمیرم***بیدار درین منزل خونخوار بمیرم فیض کاشانی
94-10-24 دانلود دانلود ای جان خردمندان گوی خم چوگانت**بیرون نرود گویی کافتاد به میدانت سعدی
94-10-17 دانلود دانلود به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم**بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم حافظ
94-10-04 دانلود دانلود هوسی است در سر من که سر بشر ندارم***من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم مولوی-دیوان شمس
94-08-22 دانلود دانلود بیا تا برآریم دستی ز دل**که نتوان برآورد فردا ز گل سعدی
94-08-10 دانلود دانلود سیر نمی‌شوم ز تو ای مه جان فزای من***جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من مولوی-دیوان شمس
94-08-02 دانلود دانلود سوگواری شام غریبان  1394  
94-08-02 دانلود دانلود دربیان تعرض آن شهسوار میدان حقیقت از جهان تجرد بعالم تقید(شام غریبان) عمان سامانی
94-05-30 دانلود دانلود الهی ، الهی منم بنده ات ***منم بنده ی زار و شرمنده ات مناجات
94-05-15 دانلود دانلود ای جان و ای جانان من رحمی بکن بر جان من *** ای مرهم درمان من رحمی بکن بر جان من فیض کاشانی
94-04-27 دانلود دانلود امروز جمال تو سیمای دگر دارد*** امروز لب نوشت حلوای دگر دارد مولوی-دیوان شمس
94-04-16 دانلود دانلود مناجات شب احیا بیست و یک ماه رمضان  
94-04-14 دانلود دانلود مناجات شب احیا نوزده ماه رمضان  
94-03-13 دانلود دانلود ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما  
94-02-10 دانلود دانلود ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را  
94-02-03 دانلود دانلود هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست  
94-02-03 دانلود دانلود هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست  
94-01-28 دانلود دانلود ما در خلوت به روی خلق ببستیم  
94-01-27 دانلود دانلود کی برست این گل خندان و چنین زیبا شد  
87 دانلود دانلود پیر من و مراد من درد من و دوای  
94-01-21 دانلود دانلود شکر و سپاس و منت و عزت خدای را  
94-01-20 دانلود دانلود مرا تو جان عزیزی و یار محترمی  
94-01-03 دانلود دانلود اندرآ ای اصل اصل شادماني شاد باش  
94-01-03 دانلود دانلود بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد  
93-12-15 دانلود دانلود به صحرا بنگرم صحرا ته وینم  
93-12-14 دانلود دانلود باز دل چون خم ز عشق آمد بجوش - اسرارالعشق  
93-12-10 دانلود دانلود ساقیا می ده که مرغ صبح بام  
93-12-3 دانلود دانلود روضه‌ی خُلد بَرین، خلوت درویشان است  
93-11-24 دانلود دانلود غم مخور یارا که غمخوارت منم  
93-11-10 دانلود دانلود ساقی ای از در درآمد بی حجاب  
93-10-19 دانلود دانلود میلاد حضرت رسول (ص)  
93-10-05 دانلود دانلود گر عشق نبازیم در اینجا به چه کاریم  
93-10-04 دانلود دانلود با دل من جلوه گلزار ميگويد سخن  
93-08-23 دانلود دانلود منم مجنون منم لیلی نمی گوئی چه می گویم  
93-08-13 دانلود دانلود شام غریبان  
93-08-08 دانلود دانلود کیست این پنهان مرا در جان و تن  
93-07-21 دانلود دانلود هر کسی ، کسی دارد یار نو رسی دارد  
93-07-04 دانلود دانلود زنده کدامست بر هوشیار  
93-06-14 دانلود دانلود یار من آنکه لطف خداوند یار اوست  
93-05-10 دانلود دانلود تا به کوی تو به امید نیاز آمده ایم  
93-03-23 دانلود دانلود همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی  
93-03-22 دانلود دانلود ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا  
93-03-09 دانلود دانلود ای ببرده دل تو قصد جان مکن  
93-02-12 دانلود دانلود درد دل آمد که درمانت منم  
93-01-02 دانلود دانلود سیر نمی‌شوم ز تو ای مه جان فزای من  
92-12-02 دانلود دانلود جانا نظری فرما چون جان نظرهایی  
92-12-01 دانلود دانلود مستم خرابم بيخودم ، منعم مكن ، عيبم مگو  
92-10-29 دانلود دانلود نومید مشو جانا کاومید پدید آمد  
92-08-23 دانلود دانلود شام غریبان  
92-08-22 دانلود دانلود باز ساقی برکشید از دل خروش  
92-08-22 دانلود دانلود یاس می گوید حسین احساس می گوید حسین
 
92-08-12 دانلود دانلود آن کیست کاندر رفتنش صبر از دل ما می‌برد  
92-08-10 دانلود دانلود تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من
 
92-06-26 دانلود دانلود چه شود به چهره ی زرد من، نظری ز بهر خدا کنی  
92-05-18 دانلود دانلود بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد  
92-04-14 دانلود دانلود گفتی مرا که چونی در روی ما نظر کن  
92-04-03 دانلود دانلود خورشید رخ مپوشان در ابر زلف ، یارا  
92-03-17 دانلود دانلود مائیم که مظهر صفاتیم  
92-03-17 دانلود دانلود ماه فروماند از جمال محمد  
92-03-03 دانلود دانلود تا صورت پیوند جهان بود علی بود  
92-02-06 دانلود دانلود چه خوش ذوقیست ذوق باده نوشان  
92-01-03 دانلود دانلود ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما  
91 دانلود دانلود اسرارالعشق
 
91-12-18 دانلود دانلود آن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان من
 
91-12-18 دانلود دانلود اسرارالعشق
 
91-11-10 دانلود دانلود میلاد حضرت رسول (ص)  
91-10-15 دانلود دانلود ای قوم به حج رفته کجایید کجایید  
91-10-14 دانلود دانلود وقت ما خوش شد که ما ملک از گدایی یافتیم  
91 دانلود دانلود پیر مولی علی  
91-09-05 دانلود دانلود شام غریبان  
91-09-03 دانلود دانلود یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا  
91-09-03 دانلود دانلود ای فاضل دورانم ای قابل ارکانم تو مرد خدا خوانی  
عید غدیر91-08-13 دانلود دانلود امروز امیر در میخانه تویی تو  
91-08-04 دانلود دانلود تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی  
91-07-07 دانلود دانلود ما در این شهر غریبیم-میلاد امام رضا  
91-07-07 دانلود دانلود چه شود ز راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی-میلاد امام رضا  
91-06-05 دانلود دانلود رفتیم بقیه را بقا باد  
91-05-29 دانلود دانلود ای بت نازنین من دست من است و دامنت  
91-05-29 دانلود دانلود ای بت نازنین من دست من است و دامنت  
91-05-29 دانلود دانلود بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد  
91-04-15 دانلود دانلود خورشید رخ مپوشان در ابر زلف ، یارا  
91-03-29 دانلود دانلود نوربخش جمله قلب جمله سالکان  
91-03-15 دانلود دانلود تا صورت پیوند جهان بود، علی بود  
91-02-15 دانلود دانلود بر در تو من  
91-02-07-سعدی دانلود دانلود نگارا وقت آن آمد که دل با مهر پیوندی  
91-02-22-دیوانن شمس دانلود دانلود تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را  
90 دانلود دانلود به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی  
90 دانلود دانلود من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست برتابم  
90 دانلود دانلود هرگز نبود سرو به بالا که تو داری  
90 دانلود دانلود میخانه سبیل ماست مخمور کجا باشیم  
90 دانلود دانلود فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی  
90 دانلود دانلود فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی2  
90 دانلود دانلود شرطست جفا کشیدن از یار  
90 دانلود دانلود میخانه سبیل ماست مخمور کجا باشیم  
90 دانلود دانلود زهی سعادت من که تو آمدی به سلام  
90 دانلود دانلود اسرارالعشق-بازدل از دست من  
90 دانلود دانلود یا رب بلا بگردان  
90 دانلود دانلود اسرارالعشق-بازدل از دست من  
90 دانلود دانلود اسرارالعشق  
90 دانلود دانلود علی جویم  
90 دانلود دانلود دعای کمیل  
90-12-26 دانلود دانلود    
90-12-25 دانلود دانلود    
90-11-21 دانلود دانلود    
90-11-14-2 دانلود دانلود    
90-11-14-1 دانلود دانلود    
90-11-13 دانلود دانلود    
90-10-30 دانلود دانلود    
90-10-27-2 دانلود دانلود    
90-10-27-1 دانلود دانلود    
90-09-11 دانلود دانلود    
90-09-15-شام غربیان دانلود دانلود    
 90-09-09-محرم دانلود دانلود    
 90-09-10-محرم دانلود دانلود    
 90-09-14-اذان دانلود دانلود    
90-09-15-اذان دانلود دانلود    
90-08-22 دانلود دانلود    
90-08-16 دانلود دانلود    
90-07-17 دانلود دانلود    
90-07-16 دانلود دانلود    
90-07-15 دانلود دانلود    
90-07-14 دانلود دانلود    
90-07-13 دانلود دانلود    
90-04-09 دانلود دانلود    
90-03-26 دانلود دانلود    
90-03-13 دانلود دانلود    
90-02-30 دانلود دانلود    
90-02-02 دانلود دانلود    
90-01-26 دانلود دانلود    
90-04-30 دانلود دانلود    
90-04-29 دانلود دانلود    
90-04-10 دانلود دانلود    
90-04-09 دانلود دانلود    
90-03-26 دانلود دانلود    
90-03-13 دانلود دانلود    
90-02-30 دانلود دانلود    
90-02-02 دانلود دانلود    
90-01-26 دانلود دانلود    
90-01-26 دانلود دانلود    
90-01-13 دانلود دانلود    
89-12-20 دانلود دانلود    
89-11-28 دانلود دانلود    
89-10-16-2 دانلود دانلود    
89-10-16-1 دانلود دانلود    
89-10-10 دانلود دانلود    
89-9-25 دانلود دانلود    
89-9-14 دانلود دانلود    
89-9-5 دانلود دانلود    
89-9-4 دانلود دانلود    
89-8-4 دانلود دانلود    
89-07-27 دانلود دانلود    
89-05-15 دانلود دانلود    
89-04-19 دانلود دانلود    
89-04-19-2 دانلود دانلود    
89-04-19-1 دانلود دانلود    
89-04-18 دانلود دانلود    
89-04-03 دانلود دانلود    
89-03-13 دانلود دانلود    
89-02-24 دانلود دانلود    
89-01-20 دانلود دانلود    
88-11-09-2 دانلود دانلود    
88-11-09-1 دانلود دانلود    
88-10-06-3 دانلود دانلود    
88-10-06-2 دانلود دانلود    
88-10-06-1 دانلود دانلود    
88-10-05-2 دانلود دانلود    
88-10-05-1 دانلود دانلود    
88-10-04 دانلود دانلود    
88-09-07 دانلود دانلود    
88-09-06-2 دانلود دانلود    
88-09-06-1 دانلود دانلود    
88-09-05-2 دانلود دانلود    
88-09-05-1 دانلود دانلود    
88-08-08 دانلود دانلود    
88-07-11 دانلود دانلود    
88-07-10-3 دانلود دانلود    
88-07-10-2 دانلود دانلود    
88-07-10-1 دانلود دانلود    
88-06 دانلود دانلود    
88-06-29 دانلود دانلود    
88-04-25-2 دانلود دانلود    
88-04-25-1 دانلود دانلود    
88-04-15 دانلود دانلود    
88-03-03 دانلود دانلود    
88-03-01 دانلود دانلود    
88-02-03 دانلود دانلود    
87-11-24 دانلود دانلود    
87-07-11 دانلود دانلود    
87-03-16 دانلود دانلود    
Nematolahi (21) دانلود دانلود    
Nematolahi (20) دانلود دانلود    
Nematolahi (19) دانلود دانلود    
Nematolahi (18) دانلود دانلود    
Nematolahi (17) دانلود دانلود    
Nematolahi (16) دانلود دانلود    
Nematolahi (15) دانلود دانلود    
Nematolahi (14) دانلود دانلود    
Nematolahi (13) دانلود دانلود    
Nematolahi (12) دانلود دانلود    
Nematolahi (11) دانلود دانلود    
Nematolahi (10) دانلود دانلود    
Nematolahi (9) دانلود دانلود    
Nematolahi (8) دانلود دانلود    
Nematolahi (7) دانلود دانلود    
Nematolahi (6) دانلود دانلود    
Nematolahi (5) دانلود دانلود    
Nematolahi (4) دانلود دانلود    
Nematolahi (3) دانلود دانلود    
Nematolahi (2) دانلود دانلود    
Nematolahi (1) دانلود دانلود