لحن داودی

صفحه اصلی

وفائی

تاریخ 16 128 شعر شاعر
96/04/08   دانلود هر کسی را هوسی در سر و کاری در پیش ** من بی‌کار گرفتار هوای دل خویش سعدی » غزلیات 
96-06-30   دانلود عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست       
95-03-14 دانلود دانلود پروانه نمی‌شکیبد از دور  
95-03-14 دانلود دانلود شکر ایزد را که دیدم روی تو  
94-11-04 دانلود دانلود زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم  
94-09-06 دانلود دانلود گر لب او شکند نرخ شکر می‌رسدش  
  دانلود دانلود زنده‌ي جاويد كيست كشته‌ي شمشير دوست  
94-01-23 دانلود دانلود  به نام خدایی که جان آفرید  
93-12-1 دانلود دانلود ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم  
93-11-11 دانلود دانلود هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد ونهان شد  
93-09-14 دانلود دانلود آن دوست که من دارم وان یار که من دانم  
93-07-06 دانلود دانلود هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک  
93-04-01 دانلود دانلود با دوست باش گر همه آفاق دشمنند  
92-08-05 دانلود دانلود هردل که به عاشقی زبون نیست  
92-05-17 دانلود دانلود دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است  
92-02-19 دانلود دانلود شنیدم که در وقت نزع روان  
91-12-14 دانلود دانلود دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش  
91-11-12 دانلود دانلود به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست  
91-10-17 دانلود دانلود مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست  
91-06-31 دانلود دانلود جانم فدای جان تو ای جان و ای جانان من  
91-06-23 دانلود دانلود بیا ای راحت جانم که جان من فدای تو  
91-06-17 دانلود دانلود هر دل که به عاشقی زبون نیست  
91-06-09 دانلود دانلود مائیم که مظهر صفاتیم  
91-04-09 دانلود دانلود هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک  
91-02-22 دانلود دانلود خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار  
91-01-18 دانلود دانلود    
90-12-05 دانلود دانلود    
90-09-04 دانلود دانلود    
90-08-13 دانلود دانلود    
90-07-16 دانلود دانلود    
90-07-14 دانلود دانلود    
90-03-12 دانلود دانلود    
90-03-06 دانلود دانلود    
89-11-20 دانلود دانلود    
89-11-07 دانلود دانلود    
89-10-05 دانلود دانلود    
89-09-07 دانلود دانلود    
89-08-21 دانلود دانلود    
89-08-13 دانلود دانلود    
89-02-16 دانلود دانلود    
88-12-21 دانلود دانلود    
88-10-03 دانلود دانلود    
88-07-26 دانلود دانلود    
88-03-23 دانلود دانلود    
87-06-28 دانلود دانلود    
87-03-24-2 دانلود دانلود    
87-03-24-1 دانلود دانلود    
وفائی8 دانلود دانلود    
وفائی7 دانلود دانلود    
وفائی6 دانلود دانلود    
وفائی5 دانلود دانلود    
وفائی4 دانلود دانلود    
وفائی3 دانلود دانلود    
وفائی2 دانلود دانلود    
وفائی1 دانلود دانلود